GDPR a ochrana osobních údajů

V souvislosti s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, takzvané GDPR (General Data Protection Regulation – dále jen „Nařízení“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bychom vás rádi informovali, v jakém rozsahu nakládáme a pro jaké účely využíváme vaše osobní údaje.

Osobní údaje jsou:

  • shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy
  • předávány pouze za účelem plnění zákonných povinností, a dalším zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy
  • jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu
  • jsou archivovány dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nás, prosím, kontaktujte.

elektronický kontakt: info@diamant-rohoze.cz
písemný kontakt: DIAMANT AK s.r.o., Malínská 816/40a, 620 00 Brno